Tiêu chuẩn nước thải chăn nuôi

Tiêu chuẩn nước thải chăn nuôi được Bộ Tài nguyên &Môi trường ban hành nhằm quản lý nước thải từ các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trong bộ quy chuẩn này đã quy định rất rõ các chỉ số cho phép trong nguồn nước thải trước khi xả trở lại môi trường tiếp nhận.

Tiêu chuẩn nước thải chăn nuôi

Tiêu chuẩn nước thải chăn nuôi mới nhất hiện nay

Nước thải chăn nuôi là loại nước thải phát sinh trong quá trình chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm tập trung theo các quy mô khác nhau, bao gồm cả chăn nuôi hộ gia đình. Trong loại nước thải này sẽ chứa rất nhiều hợp chất hữu cơ của thức ăn thừa, vi sinh vật có hại, dư lượng thuốc kháng sinh và mùi hôi khó chịu từ phân của các con vật. Đồng thời nguồn tiếp nhận nước thải chăn nuôi chủ yếu là các hệ thống thoát nước đô thị, các khu dân cư, các nguồn tự nhiên như ao, hồ, sông, kênh, rạch,… Tất cả những nơi này đều có ảnh hưởng nhất định đến con người và môi trường tự nhiên, do đó cần phải xử lý nước thải cẩn thận để phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Các thông số yêu cầu trong xử lý nước thải chăn nuôi

Để tính ra các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi, chúng ta có công thức đơn giản sau: Cmax = C x Kq x Kf

Trong đó:

  • Cmax: giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi khi xả thải
  • C: giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi quy định (bảng 1)
  • Kq: hệ số nguồn tiếp nhận nước thải quy định ứng với lưu lượng dòng chảy của sông, suối, khe, rạch, kênh, mương; dung tích của hồ, ao, đầm, phá; mục đích sử dụng của vùng nước biển ven bờ
  • Kf: hệ số lưu lượng nguồn thải quy định ứng với tổng lưu lượng nước thải của các cơ sở chăn nuôi khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải

Sau đây là các thông số ô nhiễm cho phép trong nước thải chăn nuôi:

TT Thông số Đơn vị Giá trị C
A B
1 pH 6-9 5,5-9
2 BOD5 mg/l 40 100
3 COD mg/l 100 300
4 Tổng chất rắn lơ lửng mg/l 50 150
5 Tổng Nitơ (theo N) mg/l 50 150
6 Tổng Coliform MPN hoặc CFU /100 ml 3000 5000

Nhìn chung, muốn chất lượng nguồn nước thải đạt được các tiêu chuẩn theo quy định, chúng ta phải xây dựng một hệ thống xử lý áp dụng các công nghệ tiên tiến và vận hành ổn định.

Liên hệ với ngay Công ty TNHH TV CN KT môi trường Bách Khoa để được tư vấn thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải hiện đại với chi phí vận hành hợp lý nhất.

Tin liên quan

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA Design by iWeb247.vn - Thiết kế website chuyên nghiệp