Quy chuẩn về nước thải công nghiệp mới nhất

Bách Khoa giới thiệu Quy chuẩn về nước thải công nghiệp mới nhất theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành.

Quy chuẩn về nước thải công nghiệp mới nhất – Bách Khoa

Để quy định các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả ra nguồn tiếp nhận, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia với những điều mục rất rõ ràng.

Theo như quy chuẩn, thuật ngữ nước thải công nghiệp dùng để chỉ nước thải phát sinh từ quá trình công nghệ của cơ sở sản xuất, dịch vụ công nghiệp hoặc từ nhà máy xử lý nước thải tập trung có đấu nối nước thải của cơ sở công nghiệp. Đối với nước thải công nghiệp chúng ta cần phải chú trọng và xử lý thật cẩn thận vì trong thành phần của nó có chứa nhiều hợp chất gây ô nhiễm nghiêm trọng. Trong nước thải phát sinh từ các ngành công nghiệp sản xuất có chứa nhiều hợp chất hữu cơ, vô cơ hòa tan cũng như những vô vàn tạp chất phân tán lơ lửng. Nước thải công nghiệp còn chứa nhiều yếu tố độc hại như nồng độ COD, Nitơ, Phốt pho, chỉ số màu cao, mùi nặng,… Nếu xem nhẹ việc xử lý thải, khi xả ra môi trường tiếp nhận, chắc chắn nó sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Quy chuẩn về nước thải công nghiệp mới nhất

Các quy chuẩn nước thải công nghiệp

Quy chuẩn nước thải công nghiệp mới nhất được Bộ Tài nguyên & Môi trường sửa đổi và ban hành tháng 12/2011. Các thông số ô nhiễm trong mức tối đa cho phép quy định rất nhiều yếu tố như nhiệt độ, màu sắc, nồng độ pH, lượng COD, BOD, các chất rắn lơ lửng,…. Dựa trên quy chuẩn này, cùng với các hệ số liên quan về lưu lượng nguồn thải, dung tích nguồn thải,… chúng ta sẽ tính được giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải. Công thức tính được áp dụng như sau:

Cmax = C x Kq x Kf

Trong đó:

  • Cmax: giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong n ước thải công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận
  • C: giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp quy định
  •  Kq: hệ số nguồn tiếp nhận nước thải quy định
  • Kf: hệ số lưu lượng nguồn thải quy định

Theo quy định, giá trị Cmax mặc định bằng với giá trị C đối với thông số như nhiệt độ, màu, pH, coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β. Trường hợp nguồn nước thải công nghiệp  xả vào hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung thì sẽ áp dụng giá trị Cmax = C.

TT

ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ C
A

B

Nhiệt độ

 oC  40  40
Màu Pt/Co  50

150

pH

6 đến 9 5,5 đến 9
BOD5 (20oC) mg/l 30

50

COD

mg/l 75

150

Chất rắn lơ lửng mg/l 50

100

Asen

mg/l 0,05 0,1
Thuỷ ngân mg/l 0,005

0,01

Chì

mg/l 0,1

0,5

Cadimi mg/l 0,05

0,1

Crom (VI)

mg/l 0,05 0,1
Crom (III) mg/l 0,2

1

Đồng

mg/l 2 2
Kẽm mg/l 3

3

Niken

mg/l 0,2 0,5
Mangan mg/l 0,5

1

Sắt

mg/l 1 5
Tổng xianua mg/l 0,07

0,1

Tổng phenol

mg/l 0,1 0,5
Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 5

10

Bảng 1. Giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm quy định

Trên đây là trích dẫn một số chất nằm trong danh mục quy định. Để tính được giá trị Cmax, chúng ta cần phải xác định hệ số Kq và Kf. Sau đây là thông số của hai giá trị này.

Lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải (Q) Đơn vị tính: mét khối/giây (m 3/s)

Hệ số Kq

Q £ 50

0,9
50 < Q £ 200

1

200 < Q £ 500

1,1
Q > 500

1,2

Bảng 2. Lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải

Lưu lượng nguồn thải (F )

Đơn vị tính: mét khối/ng ày đêm (m3/24h)

Hệ số Kf

F ≤ 50

1,2

50 < F ≤ 500

1,1

500 < F ≤ 5.000

1,0

F > 5.000

0,9

Bảng 3. Lưu lượng nguồn thải

Để tính được các thông số ô nhiễm trong nước thải, chúng ta sẽ sử dụng nhiều phương pháp, bao gồm:  Phương pháp xác định nhiệt độ,  Xác định pH , Kiểm tra và xác định màu sắc, Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea, Xác định nhu cầu oxy hoá học (COD), Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa,…

Tin liên quan

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA Design by iWeb247.vn - Thiết kế website chuyên nghiệp