Quy chuẩn nước thải y tế

Quy chuẩn nước thải y tế mới nhất của Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành vào 16 tháng 12 năm 2010. Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số và các chất ô gây nhiễm trong nước thải y tế của các cơ sở khám, chữa bệnh.

Quy chuẩn nước thải y tế mới nhất hiện nay

Quy chuẩn về nước thải y tế được áp dụng cho tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xả nước thải y tế ra môi trường tự nhiên. Theo quy định, mọi loại nước thải bao gồm cả nước thải y tế đều phải trải qua quá trình xử lý nghiêm ngặt trước khi xả trở lại nguồn tiếp nhận, vì nếu không sẽ gây ra những tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe con người và môi trường. Sau khi xử lý xong sẽ có những quy chuẩn nhất định, giúp cơ sở đối chiếu để xác định chất lượng trước khi xả thải.

Quy chuẩn nước thải y tế

Công thức tính chất lượng nước thải y tế được áp dụng như sau:

Cmax = C x K

Trong đó:

  • C: giá trị của các thông số ô nhiễm trong nước thải  được quy định trong bảng 1
  • K: hệ số về quy mô, loại hình cơ sở y tế

Nếu bệnh viện có ≥ 300 giường thì K = 1,0

Nếu bệnh viện có < 300 giường thì K = 1,2

Các cơ sở khám chữa bệnh khác K= 1,2

TT Thông số Đơn vị Giá trị C
A B
1 pH 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5
2 BOD 5 (20 o C) mg/l 30 50
3 COD mg/l 50 100
4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 100
5 Sunfua (tính theo H 2 S) mg/l 1,0 4,0
6 Amoni (tính theo N) mg/l 5 10
7 Nitrat (tính theo N) mg/l 30 50
8 Phosphat (tính theo P) mg/l 6 10
9 Dầu mỡ động thực vật mg/l 10 20
10 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 0,1
11 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 1,0
12 Tổng coliforms MPN/100ml 3000 5000
13 Salmonella Vi khuẩn/100 ml KPH KPH KPH KPH
14 Shigella Vi khuẩn/100ml KPH KPH
15 Vibrio cholerae Vi khuẩn/100ml KPH KPH

Bảng 1 – Giá trị C của các thông số ô nhiễm – Bách Khoa

Dựa vào bảng thông số quy định giá trị C và hệ số K, cơ sở y tế có thể tính ra được chỉ số quy định trong nước thải y tế của mình. Nếu cơ sở không tuân thủ theo các quy chuẩn này, khi cơ quan chức năng kiểm tra có thể bị xử phạt theo pháp luật hiện hành.

Tin liên quan

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA Design by iWeb247.vn - Thiết kế website chuyên nghiệp