Quy chuẩn nước thải cao su

Quy chuẩn nước thải cao su được Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành và áp dụng riêng cho xử lý nước thải sơ chế cao su thiên nhiên. Căn cứ theo quy chuẩn này, các cơ sở sản xuất sẽ xây dựng hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo chất lượng nguồn nước thải đầu ra đáp ứng thông số quy định.

Quy chuẩn nước thải cao su

Quy chuẩn nước thải cao su mới nhất năm 2017

Theo như định nghĩa trong quy chuẩn QCVN01-MT:2015/BTNMT, nước thải cao su là loại nước thải phát sinh từ các nhà máy, cơ sở sử dụng quy trình sản xuất, sơ chế mủ cao su thiên nhiên.

Quy chuẩn về nước thải cao su được áp dụng cho cơ sở đang trong quá trình hoạt động và cả những cơ sở đã hoạt động trước khi quy chuẩn này có hiệu lực thi hành. Trong văn bản quy chuẩn quy định, để xác định được thông số ô nhiễm có trong nước thải hiện hành, đơn vị phải tiến hành lấy mẫu và áp dụng nhiều phương pháp phân tích khác nhau. Các phương pháp phân tích bao gồm: phương pháp pha loãng và cấy bổ sung allythiourea, phương pháp dùng mẫu không pha loãng, lọc qua cái lọc thủy tinh, phương pháp chuẩn phân tích nước và nước thải,….

Sau đây là bảng thông số quy chuẩn dành cho nước thải cao su:

TT Thông số Đơn vị

Giá trị C

A B
1 pH 6 – 9 6 – 9
2 BOD5 (20 độ C) Mg/l 30 50
3 COD Cơ sở mới Mg/l 75 200
Cơ sở đang hoạt động 100 250
4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) Mg/l 50 100
5 Tổng Nitơ Cơ sở mới Mg/l 40 60
Cơ sở đang hoạt động 50 80
6 Amoni (NH4 tính theo N) Cơ sở mới Mg/l 10 40
Cơ sở đang hoạt động 15 60

Trong bảng trên:

  • Cột giá trị A sẽ quy định thông số xả thải vào các nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt
  • Cột giá trị B quy định thông số xả thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

Sau khi xử lý nước thải và đạt được các thông số nằm trong mức cho phép, các cơ sở sản xuất sẽ tiến hành xả thải. Nguồn tiếp nhận nước thải cao su sẽ là hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; sông, suối, khe, rạch, kênh, mương; hồ, ao, đầm; vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định. Trường hợp nước thải vẫn còn chỉ số ô nhiễm cao thì tuyệt đối không được xả thải mà phải xử lý kỹ càng lại.

Trên đây là tất cả quy chuẩn cùa nước thải cao su Công ty Môi trường Bách Khoa tìm hiểu và tổng hợp mới nhất. Nếu có thắc mắc bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline.

Tin liên quan

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA Design by iWeb247.vn - Thiết kế website chuyên nghiệp