Quy chuẩn nước thải bệnh viện

Quy chuẩn nước thải bệnh viện được mô tả rất cụ thể trong văn bản QCVN 28:2010/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tháng 12/2010.

Quy chuẩn nước thải bệnh viện

Quy chuẩn nước thải bệnh viện mới nhất

Nước thải bệnh viện chủ yếu phát sinh từ các hoạt động phẫu thuật, điểu trị, khám, chữa bệnh, xét nghiệm, giặt giũ, vệ sinh của người bệnh, nhân viên y tế… Nhìn chung, loại nước thải này chứa rất nhiều thành phần cực kỳ nguy hại, nồng độ kháng sinh và các vi khuẩn gây bệnh cao. Nếu không được xử lý theo đúng phương pháp trước khi xả ra môi trường tiếp nhận, nước thải này có thể phá hủy hệ sinh thái, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người.

Tất cả các bệnh viện có hoạt động xả thải ra môi trường bên ngoài đều sẽ áp dụng công thức sau để tính giá trị tối đa cho phép của các thông số và các chất gây ô nhiễm trong nước thải:

Cmax = C x K

Trong đó:

  • Cmax: giá trị tối đa cho phép của các thông số và các chất gây ô nhiễm trong nước thải
  • C: giá trị của các thông số và các chất gây ô nhiễm theo quy định (thể hiện ở bảng 1)
  • K: hệ số thể hiện quy mô và loại hình cơ sở y tế
TT Thông số Đơn vị Giá trị C
A B
1 pH 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5
2 BOD5 (20oC) mg/l 30 50
3 COD mg/l 50 100
4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 100
5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1,0 4,0
6 Amoni (tính theo N) mg/l 5 10
7 Nitrat (tính theo N) mg/l 30 50
8 Phosphat (tính theo P) mg/l 6 10
9 Dầu mỡ động thực vật mg/l 10 20
10 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 0,1
11 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 1,0
12 Tổng coliforms MPN/

100ml

3000 5000
13 Salmonella Vi khuẩn/

100 ml

KPH KPH
14 Shigella Vi khuẩn/

100ml

KPH KPH
15 Vibrio cholerae Vi khuẩn/

100ml

KPH KPH

Bảng 1. Giá trị C của các thông số ô nhiễm

Trong bảng trên, chúng ta cần chú ý đến 2 giá trị: giá trị cột A và giá trị cột B.

  • Cột A quy định chỉ số các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước ĐƯỢC DÙNG cho mục đích cấp nước sinh hoạt
  • Cột B quy định chỉ số các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước KHÔNG DÙNG cho mục đích cấp nước sinh hoạt

Đối với quy mô cơ sở khác nhau, hệ số K để tính quy chuẩn về nước thải bệnh viện cũng theo đó mà có sự thay đổi. Nhìn chung, hệ số K được quy định như sau:

Loại hình Quy mô Giá trị hệ số K
Bệnh viện ≥ 300 giường 1,0
< 300 giường 1,2
Cơ sở khám, chữa bệnh khác 1,2

Hãy nhanh chóng liên hệ với Công ty Môi trường Bách Khoa nếu bạn có thắc nào cần giải đáp.

Tin liên quan

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA Design by iWeb247.vn - Thiết kế website chuyên nghiệp