Naphthalen-2-Ol

Công ty Bách Khoa – Ứng dụng Naphthalen-2-Ol trong công nghiệp chính là nguyên liệu sản xuất thuốc nhuộm cùng với các chất hữu cơ tổng hợp.

Naphthalen-2-Ol

Ứng dụng Naphthalen-2-Ol

Hợp chất có tên gọi chính thức 2-Naphtol hoặc β-naphtol là chất rắn tồn tại ở dạng tinh thể màu với công thức hóa học C15H7OH. Thực tế chất này còn là đồng phân của 1-naphtol, nhưng nó khác nhau bởi vị trí của nhóm hydroxyl trên naphtalen.

Các chất Naphtol là Naphtalen tương ứng của phenol, với nhóm Hydroxyl có hoạt tính cao hơn của Phenol nhiều lần. Và cả hai đồng phân Naphtol đều có thể tan trong rượu đơn, Ete và Cloroform.

Chính vì thế mà được được ứng dụng rất nhiều để làm nguyên liệu cho sản xuất thuốc nhuộm cũng như sản xuất các chất hữu cơ tổng hợp.

Tính chất và an toàn của Naphthalen-2-Ol

  • Nhiệt độ nóng chảy: 121 đến 123 °C (394 đến 396 K; 250 đến 253°F)
  • Điểm sôi: 285 °C (558 K; 545 °F)
  • Độ hòa tan trong nước: 0,74 g/L
  • Độ axit (pKa): 9,51

Khi tiếp xúc với hóa chất cần sử dụng đồ bảo hộ, vì nó có thể làm tổn thương nếu hít vào hay nuốt phải. Ngoài ra nó còn gây hại môi trường, nhất là với các sinh vật thủy sinh.

Tin liên quan

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA Design by iWeb247.vn - Thiết kế website chuyên nghiệp