Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giản

Bachkhoaco giới thiệu dịch vụ lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giản nhằm theo dõi diễn biến của môi trường xung quanh khu vực sản xuất của doanh nghiệp.

Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giản

Dịch vụ lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giản

Thực tế việc lập đề án thực hiện bảo vệ môi trường đơn giản mục đích là nhằm theo dõi diễn biến của môi trường xung quanh khu vực sản xuất của doanh nghiệp. Nhằm có thể kiểm soát và nhanh chóng đánh giá mức độ tác động của nguồn nước thải ô nhiễm tác động đối với môi trường giúp cho mỗi doanh nghiệp kinh doanh sản xuất có thể ngăn chặn được những vấn đề gây ô nhiễm, làm hại môi trường sống của con người và sinh vật.

Từ những kết quả thu thập được, doanh nghiệp có thể tiến hành, thiết kế, xây dựng các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng ô nhiễm cũng như đưa ra các biện pháp xử lý môi trường thích hợp. Thế nhưng rất nhiều doanh nghiệp đã hoạt động sản xuất nhưng không có đầy đủ các hồ sơ môi trường, vì thế đề án cần phải bổ xung nhanh chóng tránh phạm Luật cũng như bảo vệ môi trường luôn tốt.

Quy trình thực hiện tạo lập đề án

Lập cũng như thực hiện xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản sẽ được thực hiện theo các quy trình tại Phụ lục kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT, cụ thể theo các bước:

Bước 1: Chủ cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 10 Thông tư 2015/TT-BTNMT phải lập và gửi hồ sơ đề nghị việc đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo đúng quy định tại Điều 17 Thông tư này tới  Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ chuyển giao cho cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp, nội dung hồ sơ vẫn chưa đầy đủ theo đúng quy định của Phụ lục 19a, Phụ lục 19b cùng với Thông tư 26/2015/TT-BTNMT thì có cơ quan này sẽ có văn bản thông báo đến doanh nghiệp để hoàn thiện.

Bước 3: Trong trường hợp hồ sơ đã đầy đủ theo đúng quy định, cơ quan thường trực sẽ tiến hành đăng ký và xử lý hồ sơ. Trong những trường hợp cần thiết, tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở và lấy ý kiến của cơ quan, chuyên gia.

Bước 4: Cơ quan thường trực đăng ký tổng hợp, xử lý và thông báo kết quả xử lý cho chủ cơ sở (nếu có).

Bước 5: Chủ cơ sở thực hiện đúng các yêu cầu được thông báo (nếu có).

Bước 6: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Bước 7: Cơ quan thường trực đăng ký chứng thực và gửi đề án môi trường đơn giản đã xác nhận.

Khi tin tưởng vào Bách Khoa bạn sẽ được đảm bảo bằng những cam kết

  • Chuyên gia tư vấn miễn phí
  • Quá trình thực hiện nhanh chóng
  • Đảm bảo đúng và đầy đủ với các thủ tục pháp lý hiện hành
  • Hợp đồng minh bạch
  • Mức chi phí phù hợp, không thách giá

Nếu quý danh nghiệp có nhu cầu lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đơn giản hãy liên hệ với Công ty TNHH TV CN KT môi trường Bách Khoa

Tin liên quan

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA Design by iWeb247.vn - Thiết kế website chuyên nghiệp