Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)/ Kế hoạch bảo vệ môi trường

Khi thực trạng ô nhiễm môi trường trở nên nghiêm trọng, việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)/ Kế hoạch bảo vệ môi trường, trở thành vấn đề trọng yếu mà các doanh nghiệp chú ý, bộ tài nguyên môi trường quan tâm.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có sự giúp sức của đội ngũ cố vấn. Để có thể thuận tiện trong quá trình thực hiện, các đơn vị có nhu cầu hãy liên hệ với Công ty TNHH TV CN KT môi trường Bách Khoa để được chuyên gia pháp lý tư vấn và giúp đỡ.

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)/ Kế hoạch bảo vệ môi trường

Lập báo cáo đánh giá tác động tới môi trường (ĐTM)/ Kế hoạch bảo vệ môi trường

Dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)/ Kế hoạch bảo vệ môi trường

Đây được xem là công cụ quản lý môi trường có tính chất phòng ngừa, giúp doanh nghiệp chọn phương án tốt để khi thực hiện dự án phát triển ít gây tác động tiêu cực đến môi trường. Từ đó, còn giúp nhà quản lý nâng cao chất lượng của việc đưa ra quyết định.

Đồng thời nó cũng là cơ sở để đối chiếu khi có thanh tra môi trường, góp phần cho phát triển bền vững của xã hội. Khi lập báo cáo cụ thể sẽ tạo điều kiện khuyến khích quy hoạch tốt hơn, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong phát triển lâu dài. Đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà nước, các cơ sở và cộng đồng có mối liên hệ chặt chẽ hơn.

Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM bao gồm các bước:

Bước 1: Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn;

Bước 2: Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH;

Bước 3: Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án;

Bước 4: Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án;

Bước 5: Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án;

Bước 6: Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh;

Bước 7: Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án;

Bước 8: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án;

Bước 9: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường;

Bước 10: Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;

Bước 11: Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án;

Bước 12: Xây dựng chương trình giám sát môi trường;

Bước 13: Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

Quy trình lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Bước 1: Thực hiện việc khảo sát, đánh giá và thu thập số liệu toàn diện về quy mô dự án, khảo sát điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội liên quan đến dự án.

Bước 2: Tiến hành xác định nguồn gây ô nhiễm của dự án cụ thể bao gồm khí thải, chất thải, chất thải rắn, tiếng ồn, đồng thời cũng sẽ xác định luôn các loại phát sinh khác trong quá trình hoạt động của dự án.

Bước 3: Thực hiện việc đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm đến những yếu tố tài nguyên môi trường.

Bước 4: Sau đó kiệt kê và tiến hành đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đang được thực hiện.

Bước 5: Việc đánh giá hoàn tất, sẽ tiến hành đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, cùng phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ các hoạt động của dự án. Triển khai xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

Bước 6: Chuyển đến giai đoạn soạn thảo công văn, tạo lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Dự án.

Bước 7: Cuối cùng thực hiện việc thẩm định và ký quyết định phê duyệt phương pháp bảo vệ môi trường.

Khi tin tưởng lựa chọn dịch vụ tư vấn của Công ty Bách Khoa, bạn sẽ hoàn toàn an tâm khi uy tín, trách nhiệm của công ty được thể hiện rõ qua những cam kết:

  • Chuyên gia tư vấn miễn phí
  • Quá trình thực hiện nhanh chóng
  • Đảm bảo đúng và đầy đủ với các thủ tục pháp lý hiện hành
  • Hợp đồng minh bạch
  • Mức chi phí phù hợp, không thách giá

Nếu quý danh nghiệp có nhu hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM liên hệ với Công ty TNHH TV CN KT môi trường Bách Khoa

Tin liên quan

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA Design by iWeb247.vn - Thiết kế website chuyên nghiệp