Giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm

Công ty Môi trường Bách Khoa sẽ cung cấp quý doanh nghiệp dịch vụ giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm

Dịch vụ xin giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm

Để tránh tình trạng các doanh nghiệp thực hiện việc xả thải chất độc tràn lan ra môi trường cũng như tiến hành khai thác mạch nước ngầm phục vụ sản xuất tràn lan làm ảnh hưởng đến địa thế, các cơ quan chức năng luôn thực hiện việc kiểm tra nghiêm ngặt đối với vấn đề này.

Quy trình lập giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Bước 1: Khảo sát thực địa về công trình và thu thập dữ liệu cần thiết cho việc lập đề án/báo cáo.

Bước 2: Tiến hành đo đạc, lấy mẫu, xác vị trí các điểm (trước và sau hệ thống xử lý nước thải, nước mặt xả thải vào sông, vào suối của nguồn thải)

Bước 3: Khảo sát thực địa về công trình, thu thập dữ liệu cần thiết cho việc lập đề án/báo cáo.

Bước 4: Tiến hành đo đạc, lấy mẫu, xác vị trí các điểm (trước và sau hệ thống xử lý nước thải, nước mặt xả vào sông, vào suối của nguồn thải)

Bước 5: Phân tích, đánh giá, nghiên cứu tính chất nguồn nước tại cơ sở.

Bước 6: Mô tả hệ thống công trình xử lý xả nước thải vào nguồn nước.

Bước 7: Phân tích, đánh giá tác động của hiện trạng xả nước và đề xuất các phương pháp giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm nguồn tiếp nhận do xả nước thải.

Bước 8: Lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu.

Bước 9: Nộp báo cáo/đề án cho cơ quan nhà nước theo quy định.Phân tích, đánh giá, nghiên cứu tính chất nguồn nước tại cơ sở.

Bước 10: Mô tả hệ thống công trình xử lý xả nước thải vào nguồn nước.

Bước 11: Phân tích, đánh giá tác động của hiện trạng xả nước và đề xuất các phương pháp giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm nguồn tiếp nhận do xả nước thải.

Bước 12: Lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu.

Bước 14: Tổng hợp số liệu, hoàn thành báo cáo, đề án.

Bước 15: Nộp báo cáo/đề án cho cơ quan nhà nước theo quy định.

Quy trình xin giấy phép khai thác sử dụng nước ngầm

Bước 1: Xác định địa điểm, Công Suất khu vực cần khai thác

Bước 2: Khảo sát, thu thập số liệu, địa hình, địa mạo, điều kiện địa lý, khí hậu thủy văn

Bước 3: Xác định điều kiện kinh tế xã hội môi trường, tại khu vực khai thác.

Bước 4: Xác định thông số về các đặc điểm địa chất, thủy văn gây ảnh hưởng đến khai thác nước ngầm.

Bước 5: Thu mẫu nước phân tích tại phòng thí nghiệm.

Bước 6: Xác định cấu trúc giếng và trữ lượng nước.

Bước 7: Lập bản đồ khu vực và vị trí công trình theo tỉ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo tọa độ VN 2000.

Bước 8: Tính toán dự báo mức nước hạ thấp.

Bước 9: Tính toán giá thành vận hành và hiệu quả kinh tế.

Bước 10: Lập thiết đồ giếng khoan khai thác nước.

Bước 11: Hoàn thành lập hồ sơ xin khai thác nước ngầm.

Bước 12: Trình nộp cơ quan chức năng. (Sở Tài Nguyên Môi Trường)

Uy tín, trách nhiệm của Bách Khoa được đảm bảo bằng những cam kết 

  • Chuyên gia tư vấn miễn phí
  • Quá trình thực hiện nhanh chóng
  • Đảm bảo đúng và đầy đủ với các thủ tục pháp lý hiện hành
  • Hợp đồng minh bạch
  • Mức chi phí phù hợp, không thách giá

Nếu quý danh nghiệp có nhu cầu tạo lập hồ sơ xin giấy phép xả thải và giấy phép khai thác nước ngầm hãy liên hệ với Công ty TNHH TM DV Công nghệ Môi trường Bách Khoa

Tin liên quan

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA Design by iWeb247.vn - Thiết kế website chuyên nghiệp