Điều kiện kinh doanh hóa chất công nghiệp

Điều kiện kinh doanh hóa chất công nghiệp bao gồm nhiều điều khoản được quy định rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể ở Điều 15 của Luật Hóa chất và theo quy định từ Điều 7 chương III của NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

Điều kiện kinh doanh hóa chất công nghiệp

Điều kiện kinh doanh hóa chất công nghiệp 

Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện trong ngành công nghiệp

 1. Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất phải có bằng đại học hóa chất
 2. Có cán bộ chuyên trách quản lý an toàn hóa chất, lực lượng ứng phó tại chỗ và các trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với quy mô và đặc tính hóa chất; có Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng háo chất độc hại có yêu cầu đặc thù chuyên ngành công nghiệp theo quy định tại Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN.
 3. Có đầy đủ trang thiết bị kiểm tra chất lượng hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra chất lượng được cơ quan có thẩm quyền thừa nhận để kiểm tra chất lượng hóa chất, sản phẩm hóa chất công nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn được cơ quan có thẩm quyền quản lý ngành công nghiệp chấp nhận.
 4. Có biện pháp quản lý, trang thiết bị an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Hóa chất và các quy chuẩn kỹ thuật cụ thể khác đối vưới từng loại hóa chất, thiết bị sử dụng trong cơ sở kinh doanh. Có trang thiết bị kiểm soát, thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và áp dụng hệ thống quản lý môi trường.

Điều kiện kinh doanh hóa chất công nghiệp

 Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh

 1. Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh là hóa chất nguy hiểm được kiểm soát đặc biệt về kỹ thuật an toàn, phạm vi, loại hình, quy mô, thời hạn sản xuất, kinh doanh để đảm bảo không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, sức khỏe con người, tài sản, môi trường.
 2. Yêu cầu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất :
 • Tổ chức, cá nhân sản xuất phải thực hiện các quy định về về quản lý an toàn hóa chất theo quy định để đảm bảo an toàn cho người lao động, sức khỏe cộng đồng và môi trường
 • Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành hệ thống an toàn xử lý chất thải
 • Các cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất
 • Tổ chức, cá nhân sản xuất phải đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật phù hợp với quy mô hoạt động và đặc tính của hóa chất. Bao gồm:

– Nhà xưởng, kho tàng và thiết bị công nghệ

-Trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy nổ, chống sét, chống rò rỉ, phát tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác

-Trang thiết bị bảo hộ lao động

-Trang thiết bị bảo về môi trường, hệ thống xử lý chất thải

-Phương tiện vận chuyển

-Bảng nội quy về an toàn hóa chất; hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất

-Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định cụ thể điệu kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc phạm vi quản lý

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất phải có người chuyên trách về an toàn hóa chất và trình độ chuyên môn phù hợp với quy mô và loại hình sản xuất, kinh doanh hóa chất, nắm vững công nghệ, phương án và các biện pháp đảm bảo an toàn hóa chất
 • Người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh hóa chất phải có trình độ chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được phân công
 • Người trực tiếp điều hành sản xuất của cơ sở hóa chất nguy hiểm phải có trình độ đại học trở lên chuyên ngành hóa chất.
 • Có cơ sở vật chất – kỹ thuật, năng lực chuyên mốn đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối vưới sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
 • Có Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh
 1. Bộ công thương và các bộ, ngành có liên quan phối hợp xây dựng điều kiện sản xuất, kinh doanh và Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trình chính phủ ban hành
 2. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy Phép và tổ chức cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong phạm vi quản lý của mình.

Trên đây là các điều kiện kinh doanh hóa chất công nghiệp. Nếu Quý doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình xin cấp phép kinh doanh có thể liên hệ với Công ty Bách Khoa để được tư vấn.

Tin liên quan

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA Design by iWeb247.vn - Thiết kế website chuyên nghiệp