COD trong nước thải là gì?

Một số kiến thức sau có thể giúp bạn hiếu COD trong nước thải là gì cũng như tầm quan trọng của nó đối với quá trình xử lý các nguồn nước thải.

COD trong nước thải là gì?

Tìm hiểu COD trong nước thải là gì?

COD là cụm từ viết tắt của Chemical oxygen demand, tức là lượng oxy hóa học có trong Kali bicromat (K2Cr2O7) đã dùng để oxy hóa chất hữu cơ có trong nước thải. Trong xử lý nước thải, nguồn nước đầu ra phải đảm bảo được các thông số COD theo quy định trước khi xả thải. Nhìn chung, có thể gói gọn rằng nếu như hàm lượng COD có trong nước cao thì chứng tỏ nguồn nước này có chứa nhiều chất hữu cơ có khả năng gây ô nhiễm.

Việc lựa chọn các thông số đánh giá mức ô nhiễm nguồn nước cần căn cứ vào bản chất của các nguồn gây ra ô nhiễm, bao gồm: nguyên vật liệu sử dụng, quy trình công nghệ và hoạt động cảu cơ sở sản xuất.

Theo Công ty Môi trường Bách Khoa nghiên cứu, các nguồn nước thải hữu cơ, nước thải sinh hoạt và nước thải có chứa hóa chất là các tác nhân tạo ra giá trị COD cao trong môi trường nước. Để xác định chất lượng nguồn nước thải trước khi xả ra, chúng ta sẽ dùng đến K2Cr2O7 (potassium dichromate) để các chất hữu cơ được oxy hóa một cách hoàn toàn, sau đó dùng phương pháp phân tích định lượng để xác định hàm lượng COD theo quy định.

Cách tính hàm lượng COD

  • Hàm lượng COD có khả năng phân hủy sinh học được ký hiệu là bCOD
  • Hàm lượng COD không có khả năng phân hủy sinh học được ký hiệu là nbCOD
  • Công thức tính hàm lượng COD có khả năng phân hủy sinh học: bCOD = 1,65BOD5

Chúng ta chỉ cần thay các giá trị thông số thực tế vào là có thể tính được lượng COD có trong nước thải.

Nếu quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu thêm về COD trong nước thải hoặc muốn xây dựng hệ thống xử lý nước thải đúng chuẩn, phù hợp điều kiện sản xuất hiện tại có thể liên hệ với Công ty TNHH TV CN KT môi trường Bách Khoa để được tư vấn đầy đủ và hiệu quả hơn.

Tin liên quan

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA Design by iWeb247.vn - Thiết kế website chuyên nghiệp