Giấy phép nhận chìm bùn thải xuống biển: Cấp phép trên cơ sở nào ?

24/07/2017

Đó là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra cho Bộ Tài nguyên – Môi trường, khi Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết …