Giấy phép nhận chìm bùn thải xuống biển: Cấp phép trên cơ sở nào ?

24/07/2017

Đó là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra cho Bộ Tài nguyên – Môi trường, khi Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết Bộ đang chờ kết quả quan trắc, thu thập thông tin, số liệu môi trường nền tại khu vực biển được cấp phép nhận chìm bùn thải của Viện Hải …